Privacybeleid

epres-haircare.be respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor elke bezoek aan deze website wordt u uitdrukkelijk gevraagd dit privacybeleid te accepteren, en gaat u akkoord met de inhoud ervan.

Daarnaast voldoet epres-haircare.be met deze Privacyverklaring aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): epres-haircare.be

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Victor Joseph BVBA, gevestigd te Pareinpark 27, 9120 BEVEREN, BTW-nummer: BE 0568.751.382.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Victor Joseph BVBA. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens hebben meerdere doelen:

  1. Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de solvabiliteit, ondersteuning, klachtenbewaking en het verzenden van nieuwsbrieven.
  2. Leverancierbeheer.
  3. Personeelsbeheer en directiebeheer.
  4. Aanpassing van individuele behoeften en verzoeken.
  5. Het behandelen van vragen en klachten via contactformulieren of chatfuncties.

Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de essentiële informatie die nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derde partijen voor commerciële doeleinden, tenzij met expliciete toestemming van de betrokkene.

Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronische) register. Dit register kan enkel geraadpleegd worden door onze medewerkers in het kader van hun taken en op basis van hun instructies. De gegevens worden slechts bewaard voor de periode die nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht op inzage van, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Via het bovenstaand adres kunt u ons hiervoor contacteren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen door ons worden overgedragen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

  1. Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, etc.).
  2. Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, etc.).
  3. Het verzorgen van de (financiële) administratie en boekhouding.
  4. Het uitvoeren van bestellingen en leveringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Uiteraard maken wij de nodige afspraken met deze partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Artikel 7 – Beveiliging van de gegevens

Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig.

Daarnaast zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan hen wordt adequaat toegang verleend tot uw gegevens, zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Artikel 8 – Cookies

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven waarom deze cookies worden gebruikt. Door verder gebruik te maken van onze website accepteert u het gebruik van deze cookies. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en uw gebruikservaring te verbeteren. Het uitschakelen van cookies kan de werking van onze website beïnvloeden. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Artikel 9 – Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Artikel 10 – Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Artikel 11 – Wijziging van privacy statement

epres-Haircare kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde in [datum laatste wijziging]. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Artikel 12 – Contactgegevens

epres-Haircare
Pareinpark 27
9120 Beveren
België
sales@building-blocks.be
03 252 55 02

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende ons privacy statement kunt u altijd contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.